Znaleziono 2 artykuły

Jan Grzeszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół wobec imperium : "Libertas Ecclesiae" i jej granice według Joachima z Fiore Jan Grzeszczak s. 51-62
"Pomiędzy utopią i eschatologiczną nadzieją : idea papieża anielskiego w średniowiecznym i renesansowym profetyzmie", Jan Grzeszczak, Poznań 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Grzeszczak (aut. dzieła rec.) s. 181-186