Znaleziono 13 artykułów

Grzegorz Jaśkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eklezjotwórcza funkcja homilii Grzegorz Jaśkiewicz s. 81-91
Język łaciński w teorii i praktyce Grzegorz Jaśkiewicz s. 81-87
Priorytety efektywności przepowiadania Słowa Bożego Grzegorz Jaśkiewicz s. 86-92
Problematyka moralna w kaznodziejstwie Cezarego z Arles Grzegorz Jaśkiewicz s. 97-107
"Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii", Grzegorz Jaśkiewicz, Ząbki 2009 : [recenzja] Wincenty Myszor Grzegorz Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 171-174
«La religion catholique en Pologne dans le contexte des autres pays d’Europe», Józef Grzywaczewski, Lublin 2012 : [recenzja] Grzegorz Jaśkiewicz Józef Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"La relation du Fils au Père dans les conceptions théologiques des origines au Concile de Nicée", Joseph Grzywaczewski, Paris 2010 : [recenzja] Grzegorz Jaśkiewicz Joseph Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Keryks – kerygma w mowach Grzegorza z Nazjanzu", Grzegorz Jaśkiewicz, Siedlce 2003 : [recenzja] Jan Słomka Grzegorz Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Implementacja narzędzi Web 2.0: portali społecznościowych w dydaktyce języków obcych Grzegorz Jaśkiewicz s. 232-238
Die DDR in einer Autobiographie : zu Werner Heiduczeks "Die Schatten meiner Toten" Grzegorz Jaśkiewicz s. 344-363
"Genuss und Qual. Przyjemność i cierpienie. Aufsätze und Aufzeichnungen", Grzegorz Jaśkiewicz, Jan Wolski (Hg.), Rzeszów 2014 : [recenzja] Adam Sobek Grzegorz Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) Jan Wolski (aut. dzieła rec.) s. 364-367
Argumenty przemawiające za bóstwem Jezusa Chrystusa w "De Trinitate" Hilarego z Poitiers Grzegorz Jaśkiewicz s. 389-404
Polemika antydoketystyczna u św. Ignacego z Antiochii Grzegorz Jaśkiewicz s. 401-408