Znaleziono 7 artykułów

Zdzisław Pietrzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały do działalności Łukasza Kurdybachy w Palestynie w spuściźnie Stanisława Kota Zdzisław Pietrzyk s. 125-131
Nieznany inkunabuł z biblioteki Biernata z Lublina Zdzisław Pietrzyk Ryszard Tatarowski s. 145-147
"W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621", Zdzisław Pietrzyk, Kraków 1997 : [recenzja] Wojciech Sokołowski Zdzisław Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w okresie późnego Odrodzenia", Zdzisław Pietrzyk, Kraków 1993 : [recenzja] Roman Pelczar Zdzisław Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Jak co roku, tak i tym razem w dzień wigilijny..." : listy Teodora Parnickiego do Stanisława Kota z lat 1933-1962 Zdzisław Pietrzyk s. 229-263
"Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego" T. 3 (1558-1561), cz. 1 (16 V 1558 - 31 VIII 1560), oprac. Henryk Damian Wojtyska, "Studia Warmińskie" T.17, 1980 : [recenzja] Zdzisław Pietrzyk Wacław Urban Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 311-313
„Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614”, oprac. Zdzisław Pietrzyk, Kraków 1991 : [recenzja] Dariusz Główka Zdzisław Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 576-577