Znaleziono 7 artykułów

Wojciech Sokołowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studia i peregrynacje Janusza i Krzysztofa Radziwiłłów w latach 1595-1603 : model edukacji syna magnackiego na przełomie XVI i XVII w. Wojciech Sokołowski s. 3-35
"Laudatio Bononiae : atti del Convegno storico italo-pollaco svoltosi a Bologna dal 26 al 31 maggio 1988 in occasione del Nono Centenario dell' Alma Mater Studiorum a cura di Riccardo Casimiro Lewański", Varsavia 1990 : [recenzja] Wojciech Sokołowski s. 181-182
"Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku", Marian Chachaj, Lublin 1995 : [recenzja] Wojciech Sokołowski Marian Chachaj (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621", Zdzisław Pietrzyk, Kraków 1997 : [recenzja] Wojciech Sokołowski Zdzisław Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 1996 : [recenzja] Wojciech Sokołowski Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 193-194
Instrukcja pedagogiczna dla Janusza Radziwiłła do Szkoły Zborowej w Wilnie : kartka z dziejów wychowania młodzieży szlacheckiej na Litwie w XVII w. Wojciech Sokołowski s. 261-273
„Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574-1604”, Wojciech Sokołowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Henryk Suchojad Wojciech Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 631-635