Znaleziono 8 artykułów

Dorota Żołądź-Strzelczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o znajomości dzieła Jana Jakuba Rousseau „Emil, czyli o wychowaniu” w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku Dorota Żołądź-Strzelczyk s. 7-14
Podróże edukacyjne w staropolskiej myśli pedagogicznej Dorota Żołądź-Strzelczyk s. 32-46
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Dormus Katarzyna Kabacińska-Łuczak (aut. dzieła rec.) Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 95-99
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Kabacińska-Łuczak Łukasz Wróbel Dorota Żołądź-Strzelczyk s. 192-196
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Łukasz Wróbel Katarzyna Kabacińska-Łuczak (aut. dzieła rec.) Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 1996 : [recenzja] Wojciech Sokołowski Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2010 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Dziecko w dawnej Polsce", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2002 : [recenzja] Karolina Stojek-Sawicka Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 247-254