Znaleziono 16 artykułów

Katarzyna Dormus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antonina Krechowiecka (1791-1831) : zapomniana lwowska publicystka początku XIX wieku o wychowaniu dziewcząt Katarzyna Dormus s. 25-47
Poetka i nauczycielka : Marcelina Kulikowska (1872-1910) Katarzyna Dormus s. 35-72
Feministyczny nurt teologii w Kościele Katolickim Katarzyna Dormus s. 47-67
Koedukacja - teoria i praktyka na ziemiach polskich na początku XX wieku Katarzyna Dormus s. 53-92
Krakowskie gimnazja żeńskie przełomu XiX i XX wieku Katarzyna Dormus s. 87-103
Warszawski "Ster" (1907-1914) i jego program wychowawczy Katarzyna Dormus s. 87-110
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Dormus Katarzyna Kabacińska-Łuczak (aut. dzieła rec.) Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 95-99
"Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939", Jadwiga Suchmiel, Częstochowa 2000 : [recenzja] Katarzyna Dormus Jadwiga Suchmiel (aut. dzieła rec.) s. 103-109
Stanisław Kramsztyk - popularyzator, pedagog, erudyta (1841-1907) Katarzyna Dormus s. 151-191
"Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850-1914", Katarzyna Dormus, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Katarzyna Dormus (aut. dzieła rec.) s. 170
"Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych", Dobrochna Kałwa, Kraków 2001 : [recenzja] Katarzyna Dormus Dobrochna Kałwa (aut. dzieła rec.) s. 184-191
"Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet", pod red. Piotra Perkowskiego, Tadeusza Stegnera, Gdańsk 2009 : [recenzja] Katarzyna Dormus Piotr Perkowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Stegner (aut. dzieła rec.) s. 230-236
"Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX", pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2004 : [recenzja] Katarzyna Dormus Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 232-236
Sprawozdanie z konferencji "Edukacja artystyczna a przemiany kulturowe i potencjał twórczy człowieka", Toruń 19-21 września 2003 Katarzyna Dormus s. 239-240
U progu społecznej dyskusji o macierzyństwie świadomym na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku Katarzyna Dormus s. 255-270
"Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918", Aneta Bołdyrew, Warszawa 2008 : [recenzja] Katarzyna Dormus Aneta Bołdyrew (aut. dzieła rec.) s. 297-302