Znaleziono 6 artykułów

Karolina Stojek-Sawicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Anatomia a sztuki plastyczne w czasach nowożytnych Karolina Stojek-Sawicka s. 5-27
Nauki przyrodnicze w okresie potrydenckim Karolina Stojek-Sawicka s. 7-33
Duchowni katoliccy w roli prywatnych nauczycieli i wychowawców na dworze Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku Karolina Stojek-Sawicka s. 209-230
"Dziecko w dawnej Polsce", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2002 : [recenzja] Karolina Stojek-Sawicka Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 247-254
Pro remedio animae. Fundacje mszalne Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku Karolina Stojek-Sawicka s. 411-427
Magnateria i duchowieństwo u progu Oświecenia : Między tradycyjnymi formami patronatu a pogłębianiem więzi klientalnych Andrea Mariani Karolina Stojek-Sawicka s. 449-453