Znaleziono 3 artykuły

Kazimierz Rymut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nazwy miejscowe Polski : historia - pochodzenie - zmiany", pod red. Kazimierza Rymuta, t. 1. A-B, Kraków 1996; t. 2. C-D, Kraków 1997 : [recenzja] Marek Derwich Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Listy polskie XVI wieku", pod red. Kazimierza Rymuta. T. I "Listy z lat 1525-1548 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza", Kraków, 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.) s. 217-218
„Nazwiska Polaków”, Kazimierz Rymut, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Wacław Urban Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.) s. 574-575