Znaleziono 10 artykułów

Jacek Bonarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alania i Bizancjum w Kronice Michała Psellosa Jacek Bonarek s. 9-19
Kilka uwag na temat kwestii narodowej w średniowiecznej Europie Zachodniej Jacek Bonarek s. 11-25
Separatyzm bizantyński w dobie IV krucjaty a działalność Teodora Laskarysa Jacek Bonarek s. 27-41
"Romajowie i obcy w Kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle Kroniki Jana Skylitzesa", Jacek Bonarek, Toruń 2003 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Odzyskanie czy podbój? : okoliczności zajęcia Konstantynopola w 1261 r. Jacek Bonarek s. 223-237
"Krwawe cesarzowe", Judith Herrin, Warszawa 2006 : [recenzja] Jacek Bonarek Judith Herrin (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku", Jacek Bonarek, Kraków 2011 : [recenzja] Teresa Wolińska Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) s. 256-258
"Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku", Jacek Bonarek, Kraków 2011 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) s. 289-293
„Romajowie i Obcy w kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle kroniki Jana Skylitzesa”, Jacek Bonarek, Toruń 2003 : [recenzja] Waldemar Ceran Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) s. 477-479
"Historia Grecji”, Jacek Bonarek, Tadeusz Czekalski, Sławomir Sprawski, Stanisław Turlej, Kraków 2005 : [recenzja] Wacław Urban Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) Tadeusz Czekalski (aut. dzieła rec.) Sławomir Sprawski (aut. dzieła rec.) Stanisław Turlej (aut. dzieła rec.) s. 604-605