Znaleziono 41 artykułów

Mirosław J. Leszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From the Editorial Board Andrzej Kompa Karolina Krzeszewska Mirosław J. Leszka Kirił Marinow Georgi Minczew Małgorzata Skowronek s. 5-7
Kontrowersje wokół bizantyńskiej polityki Symeona I Wielkiego w latach 893-913 Mirosław J. Leszka s. 19-30
Konstantyna, żona cesarza Maurycjusza Mirosław J. Leszka s. 21-32
The Monk versus the Philosopher: From the History of the Bulgarian-Byzantine War 894–896 Mirosław J. Leszka s. 55-70
Portrayal of Anastasius I (491–518) in the ‘Church History’ by Theodore Lector : A Few Remarks Mirosław J. Leszka Michał Zytka (tłum.) s. 73-82
"Walka o władzę w Rzymie w latach 425-435", Marcin Pawlak, Toruń 2004 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Marcin Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 145-149
Wątki pogańskie i chrześcijańskie w propagandzie uzurpatorów we wschodniej części Imperium Rzymskiego w IV–V w. Mirosław J. Leszka s. 157-171
"Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284, Agata Aleksandra Kluczek, Katowice 2000 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Agata Aleksandra Kluczek (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Romajowie i obcy w Kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle Kroniki Jana Skylitzesa", Jacek Bonarek, Toruń 2003 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Car Samuil (+1014) v bitka za Bălgarija Mirosław J. Leszka Ljudmil Vagalinski (aut. dzieła rec.) s. 209-213
„Byzantium’s Balkan Frontier. A political study of Northern Balkans, 900–1204”, Paul Stephenson, Cambridge 2000 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Paul Stephenson (aut. dzieła rec.) s. 211-213
Nicea – tymczasowa stolica Bizantyńczyków Mirosław J. Leszka s. 211-220
"Byzantine Women: Varieties of Experience 800–1200", ed. L. Garland, London 2006 : [recenzja] Marta Gołuchowska Mirosław J. Leszka L. Garland (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Kleidion 1014", Łukasz Migniewicz, Warszawa 2013 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Łukasz Migniewicz (aut. dzieła rec.) s. 219-228
"Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.)", Paweł Filipczak, Łódź 2009 : [recenzja] Maciej Kokoszko Mirosław J. Leszka Paweł Filipczak (aut. dzieła rec.) s. 221-228
"Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów [Disciples of the Apostles of the Slavs. The Seven Holy Men]", ed. Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew, Kraków 2010 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Kirił Marinow Georgi Minczew (aut. dzieła rec.) Małgorzata Skowronek (aut. dzieła rec.) Michał Zytka (tłum.) s. 226-228
"Pęknięte zwierciadło. Kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizantyńskiego od 1056 do ok. 1095 roku", Jarosław Dudek, Zielona Góra 2009 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Jarosław Dudek (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim", ed. Mirosław J. Leszka, Teresa Wolińska, Warszawa 2011 : [recenzja] Błażej Cecota Teresa Wolińska Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Inter duas potestas. Polityka religijna Teodoryka Wielkiego", Monika Ożóg, Kraków 2012 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Monika Ożóg (aut. dzieła rec.) Michał Zytka (tłum.) s. 233-235
"The Emperor Zeno Religion and Politics", Rafał Kosiński, Cracow 2010 : [recenzja] Rafał Kosiński Mirosław J. Leszka Michał Zytka (tłum.) s. 235-236
"Ciril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem", Vladimír Vavřínek, Vysehrad 2013 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Vladimír Vavřínek (aut. dzieła rec.) Michał Zytka (tłum.) s. 235-236
"Сенат и сенаторская аристократия Константинополя. IV - первая половина VII века", А. А. Чекалова, Москва 2010 : [recenzja] Andrzej Kompa Mirosław J. Leszka A. A. Чекалова (aut. dzieła rec.) s. 249-254
"Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium", Judith Herrin, London 2002 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Judith Herrin (aut. dzieła rec.) s. 256-260
"Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza", Kamilla Twardowska, Kraków 2006 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Kamilla Twardowska (aut. dzieła rec.) s. 260-270
"Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków buł- garsko-bizantyńskich w latach 893–927", Mirosław J. Leszka, Łódź 2013 : [recenzja] Maciej Kokoszko Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Chiljada godini ot bitkata pri Belasica i ot smărtta na car Samuil (1014–2014)", red. V. Gjuzelev, G.N. Nikolov, Sofija 2015 : [recenzja] Mirosław J. Leszka V. Gjuzelev (aut. dzieła rec.) G. N. Nikolov (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku", Jacek Bonarek, Kraków 2011 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Prosopographical Studies on the Court Elite in the Ro- man Empire (4th century AD)", Szymon Olszaniec, Toruń 2013 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Szymon Olszaniec (aut. dzieła rec.) s. 304
"Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian [Testimonia of the Most Ancient History of Slavs]. Seria grecka. Zeszyt 6: Pisarze wieku XI [Writers of the 11th Century]", pod red. Anny Kotłowskiej, Warszawa 2013 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Anna Kotłowska (aut. dzieła rec.) s. 305
"Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893–927 [Simeone I Il Grande e Bisan- zio. Storia delle relazioni bulgaro-bizantine negli anni 893–927]", Mirosław J. Leszka, Łódź 2013 : [recenzja] Georgi Minczew Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Samostojatelni i polusamostojatelni vladenija văv văzobnovenoto Bălgarsko carstvo (kraja na XII – sredata na XIII v.)", Georgi N. Nikolov, Sofija 2011 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Georgi N. Nikolov (aut. dzieła rec.) s. 311-316
"Car Simeon Weliki. Sztrichi kym licznostta i deloto mu", Raszo Raszew, Sofija 2007 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Raszo Raszew (aut. dzieła rec.) s. 329-332
„Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej”, Lech Leciejewicz, Wrocław 2000 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Lech Leciejewicz (aut. dzieła rec.) s. 345-348
„Byzantine Empresses. Women and power in Byzantium, AD 527–1204”, Lynda Garland, London-New York 1999 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Lynda Garland (aut. dzieła rec.) s. 348-351
"Bitwa na Kosowym Polu 1389 [Battle of Kosovo 1389]", Ilona Czamańska, Jan Leśny, Poznań 2015 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) Jan Leśny (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Wizantija w sobstwenite ì oczi i w oczite na drugite", red. W. Waczkowa, A. Milanowa, C. Stepanow, Sofia 2007 : [recenzja] Mirosław J. Leszka A. Milanowa (aut. dzieła rec.) C. Stepanow (aut. dzieła rec.) W. Waczkowa (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Црквена политика Византије од крајa иконоборства до смрти цара Ваcилија I [Church Policy of Byzantium from the End of Iconoclasm to the Death of Emperor Basil I]", Предраг Коматина, Београд 2014 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Предраг Коматина (aut. dzieła rec.) s. 380-381
"Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – pierwsza połowa XII wieku)", Mirosław J. Leszka, Łódź 2003 : [recenzja] Grzegorz Rostkowski Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 429-430
„Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno–prosopograficzne”, Marek Wilczyński, Kraków 2001 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Marek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 483-487
"Bitwa pod Adrianopolem”, Tomasz Szeląg, Zabrze 2006 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Tomasz Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 605-609
„Święci w kulturze duchowej i ideologii Słowian prawosławnych w średniowieczu (do XV w.)”, Izabela Lis, Kraków 2004 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Izabela Lis (aut. dzieła rec.) s. 642-645