Znaleziono 33 artykuły

Maciej Kokoszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Galaktologia terapeutyczna (γαλακτολογία ἰατρική) Galena zawarta w De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus Maciej Kokoszko s. 5-23
Dietetyka w De re coquinaria Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 5-25
Krótki komentarz do kilku terminów urobionych od rzeczownika "karyke" Maciej Kokoszko s. 5-20
Życie i kariera Orybazjusza w świetle relacji źródłowych Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko s. 5-22
Ryż jako pokarm i medykamenyt w antycznej i bizantyńskej literaturze medycznej Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 5-38
Kandaulos: the Testimony of Select Sources Katarzyna Gibel-Buszewska Maciej Kokoszko s. 11-22
Morskie rarytasy: opinie wybranych antycznych i bizantyńskich autorów o rybach z rodzaju thunnus Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 11-25
Skąd brać rekruta do armii i dlaczego? : antyczna nauka wyjaśniająca sugestie Wegecjusza zamieszczone w dziele "Epitoma rei militaris" Maciej Kokoszko s. 11-29
Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł literackich Łukasz Erlich Maciej Kokoszko s. 18-33
Woda, wino i tak dalej, czyli o napojach i trunkach w Konstantynopolu Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko s. 25-54
Warzywa w kuchni i dietetyce późnego antyku oraz wczesnego Bizancjum (IV-VII w.): perspektywa konstantynopolitańska Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko s. 34-52
Rice as a Foodstuff in Ancient and Byzantine Materia Medica Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 47-68
Kilka słów o roli rekinów, "galeoi (yaleoi)", w kuchni greckiej antyku i wczesnego Bizancjum Maciej Kokoszko s. 129-142
Health and Culinary Art in Antiquity and Early Byzantium in the Light of "De re coquinaria" Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 145-164
"Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius", eds. Christopher Grocock and Sally Grainger, Totnes 2006 : [recenzja] KAtarzyna Gibel Maciej Kokoszko Sally Grainger (aut. dzieła rec.) Christopher Grocock (aut. dzieła rec.) s. 153-159
Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł literackich: część II: dziczyzna, podroby i wyroby wędliniarskie Łukasz Erlich Maciej Kokoszko s. 155-177
Historia kuchni antycznej i bizantyńskiej : sos "karyke" (karÙh) : komentarz do "Chronografii" Michała Psellosa Maciej Kokoszko s. 167-178
"The Classical Cookbook", Andrew Dalby, Sally Grainger, London 2000 : [recenzja] Sally Grainger Maciej Kokoszko Andrew Dalby (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"O budowlach", Prokopiusz z Cezarei, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Łukasz Grotowski, Warszawa 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Prokopisz z Cezarei (aut. dzieła rec.) Piotr Łukasz Grotowski (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.)", Paweł Filipczak, Łódź 2009 : [recenzja] Maciej Kokoszko Mirosław J. Leszka Paweł Filipczak (aut. dzieła rec.) s. 221-228
O jedzeniu, piciu i kuchni bizantyńskiej Maciej Kokoszko L. Brubaker (aut. dzieła rec.) K. Linardou (aut. dzieła rec.) s. 223-245
"On the observance of foods. De observatione ciborum", Anthimus, translated end edited by Mark Grant, 2nd edition, Totnes 2007 : [recenzja] Katarzyna Gobel MAciej Kokoszko Mark Grant (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"On the observance of foods. De observatione ciborum", Anthimus, translated end edited by Mark Grant, 2nd edition, Totnes 2007 : [recenzja] Katarzyna Gibel MAciej Kokoszko Mark Grant (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Cured Meats in Ancient and Byzantine Sources: Ham, Bacon and Tuccetum Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 245-259
"Food in the Ancient World from A to Z", Andrew Dalby, London-New York 2003 : [recenzja] Maciej Kokoszko Andrew Dalby (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Cooking “Apicius”. Roman Recipes for Today", Sally Grainger, Totnes 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Sally Grainger (aut. dzieła rec.) s. 256-260
"Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków buł- garsko-bizantyńskich w latach 893–927", Mirosław J. Leszka, Łódź 2013 : [recenzja] Maciej Kokoszko Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza", Kamila Twardowska, Kraków 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Kamila Twardowska (aut. dzieła rec.) s. 324-329
"O budowlach", Prokopiusz z Cezarei, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Ł. Grotowski, Warszwa 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Piotr Ł. Grotowski (aut. dzieła rec.) s. 342-343
Aromaty kuchni antyku oraz wczesnego Bizancjum w teorii medycznej i praktyce kulinarnej Maciej Kokoszko s. 535-565
"Food in the ancient world", Joan P. Alcock, Westport 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Joan P. Alcock (aut. dzieła rec.) s. 646-647
"Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius", wyd. Christopher Grocock, Sally Grainger, Totnes 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Sally Grainger (aut. dzieła rec.) Christopher Grocock (aut. dzieła rec.) s. 647-648
"Eat, drink and be merry (Luke 12:19). Food and wine in Byzantium. In honour of Professor A. A. M. Bryer", red. L. Brubaker, K. Linardou, Aldershot 2007 : [recenzja] Maciej Kokoszko Leslie Brubaker (aut. dzieła rec.) Kallirroe Linardou (aut. dzieła rec.) s. 650-652