Znaleziono 3 artykuły

Piotr Ł. Grotowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preface Piotr Ł. Grotowski s. 7-8
Defining the Byzantine saint : creating a message in orthodox art Piotr Ł. Grotowski s. 133-158
"O budowlach", Prokopiusz z Cezarei, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Ł. Grotowski, Warszwa 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Piotr Ł. Grotowski (aut. dzieła rec.) s. 342-343