Znaleziono 6 artykułów

Zofia Rzeźnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dietetyka w De re coquinaria Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 5-25
Ryż jako pokarm i medykamenyt w antycznej i bizantyńskej literaturze medycznej Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 5-38
Morskie rarytasy: opinie wybranych antycznych i bizantyńskich autorów o rybach z rodzaju thunnus Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 11-25
Rice as a Foodstuff in Ancient and Byzantine Materia Medica Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 47-68
Health and Culinary Art in Antiquity and Early Byzantium in the Light of "De re coquinaria" Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 145-164
Cured Meats in Ancient and Byzantine Sources: Ham, Bacon and Tuccetum Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 245-259