Znaleziono 4 artykuły

Grzegorz Rostkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowe i wewnętrzne położenie kaganatu chazarskiego w pierwszej połowie X wieku Grzegorz Rostkowski s. 5-24
„Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską”, Teresa Wolińska, Piotrków Trybunalski 1998 : [recenzja] Grzegorz Rostkowski Teresa Wolińska (aut. dzieła rec.) s. 209-212
Wyprawa Światosława na Chazarię w 965 r. i jej następstwa Grzegorz Rostkowski s. 269-283, 389
"Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – pierwsza połowa XII wieku)", Mirosław J. Leszka, Łódź 2003 : [recenzja] Grzegorz Rostkowski Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 429-430