Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Kompa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zētei historian exaision : historycy bizantyńscy w dialogu ze swoimi źródłami Andrzej Kompa s. 5-29
From the Editorial Board Andrzej Kompa Karolina Krzeszewska Mirosław J. Leszka Kirił Marinow Georgi Minczew Małgorzata Skowronek s. 5-7
Gnesioi filoi: the Search for George Syncellus’ and Theophanies the Confessor’s Own Words, and the Authorship of their Oeuvre Andrzej Kompa s. 155-230
Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547) Małgorzata Baczyńska Bogusław Andrzej Baczyński Zofia Brzozowska (tłum.) Andrzej Kompa (tłum.) Michał Zytka (tłum.) s. 197-212
Sprawozdanie z sympozjum Kulinaria a mody kulturowe, Łódź, 26 października 2012 r. Andrzej Kompa s. 232-237
"Сенат и сенаторская аристократия Константинополя. IV - первая половина VII века", А. А. Чекалова, Москва 2010 : [recenzja] Andrzej Kompa Mirosław J. Leszka A. A. Чекалова (aut. dzieła rec.) s. 249-254
Sprawozdanie z sympozjum pt. "Mody kulturowe: obżarstwo, smakoszostwo, ascezy jedzeniowe", Łódź, 6 czerwca 2013 r. Andrzej Kompa s. 305-308