Znaleziono 19 artykułów

Antoni Gąsiorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dysponenci władzy w późnośredniowiecznym Poznaniu Antoni Gąsiorowski s. 25-40
Jerzy Wisłocki w mojej pamięci Antoni Gąsiorowski s. 27-31
Nad nowym wydaniem "Roczników" Długosza Antoni Gąsiorowski s. 113-129
"Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Narodowego w Krakowie", oprac. Janina Tomaszewicz, Kraków 1992 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Janina Tomaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Studia nad dokumentem polskim", Karol Maleczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Karol Maleczyński (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500 : spisy", Antoni Gąsiorowski, Poznań 1968 : [recenzja] Aleksander Swieżawski Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Katalog realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Tom pierwszy: lata 1232-1550", Stanisław Librowski, Włocławek 1994 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Stanisław Librowski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Bibliographie de la diplomatique polonaise 1956-1996", Anna Adamska, "Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde", 44, 1998, s. 275-336 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Robert Jop Anna Adamska (aut. dzieła rec.) s. 182-188
"Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434", Antoni Gąsiorowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Marceli Kosman Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
O wydaniu "Wojowników sarmackich" Szymona Starowolskiego Antoni Gąsiorowski s. 200-202
Wprowadzenie w życie uchwały synodu wieluńskiego 1420 r. "De fide instrumentorum" Antoni Gąsiorowski. Antoni Gąsiorowski s. 203-208
Polscy gwaranci traktatów z Krzyżakami XIV-XV wieku Antoni Gąsiorowski s. 245-265
"Corpus inscriptionum Poloniae. T. 1, Województwo kieleckie. Z. 1, Miasto i powiat Kielce", pod red. Józefa Szymańskiego ; wyd. Barbara Trelińska, Kielce 1975 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 288-291
Bibliografia publikacji Jacka Wiesiołowskiego Antoni Gąsiorowski Grażyna Rutkowska s. 289-312
"Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza", Krzysztof Ratajczak,(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria "Psychologia i Pedagogika", nr 254), Poznań 2017 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Krzysztof Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 303-308
"Dyplomatyka wieków średnich", oprac. Karol Maleczyński, Maria Bielińska, Antoni Gąsiorowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Józef Szymański Maria Bielińska (aut. dzieła rec.) Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Karol Maleczyński (aut. dzieła rec.) s. 332-336
"Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, Pominik dziejowe Polski, seria II: t. IX, cz. 2", oprac. i koment. Zbigniew Perzanowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Zbigniew Perzanowski (aut. dzieła rec.) s. 380-383
Kazimierz Wielki w Trnawie latem 1362 roku. Nad zagadkami historii politycznej średniowiecznej Polski Antoni Gąsiorowski s. 467-474
"Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, tom VII: Zawiera dokumenty nr 401-733 z lat 1401-1415", wyd. i oprac. Antoni Gąsiorowski i Ryszrd Walczak, komentarzem opatrzył Antoni Gąsiorowski, Warszawa-Poznań 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Walczak (aut. dzieła rec.) s. 921-922