Znaleziono 4 artykuły

Zbigniew Perzanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Średniowieczny Żmigród Zbigniew Perzanowski s. 277-287
"Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, Pominik dziejowe Polski, seria II: t. IX, cz. 2", oprac. i koment. Zbigniew Perzanowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Zbigniew Perzanowski (aut. dzieła rec.) s. 380-383
"Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, seria nowa, z. 1: Dokumenty opactwa benedyktynów w Lubiniu z XII-XV wieku", wyd. i oprac. Zbigniew Perzanowski, Warszawa-Poznań 1975 : [recenzja] Jerzy Łojko Zbigniew Perzanowski (aut. dzieła rec.) s. 471-474
"Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu", Zbigniew Perzanowski, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Zbigniew Perzanowski (aut. dzieła rec.) s. 575