Znaleziono 9 artykułów

Anna Adamska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych Anna Adamska s. 1-33
Gra w kolory : Rola barw w średniowiecznym systemie komunikacji społecznej Anna Adamska s. 7-34
"Identifier sources et citations", J. Berlioz, Turnhout 1994; "Diplomatique médiévale", O Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Turnhout 1993; "Anglais médiéval", L. Carruthers, Turnhout 1996; "L'allemand du Moyen Age", C. Lecouteux, Turnhout 1996; "Épigraphie médiévale", R. Favreau, Turnhout 1997 : [recenzja] Anna Adamska J. Berlioz (aut. dzieła rec.) L. Carruthers (aut. dzieła rec.) R. Favreau (aut. dzieła rec.) Oliver Guyotjeannin (aut. dzieła rec.) C. Lecouteux (aut. dzieła rec.) J. Pycke (aut. dzieła rec.) B.-M. Tock (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"L'histoire économique et sociale du Moyen Age occidental : questions, sources, documents commentés", Robert Fossier, Turnhout 1999 : [recenzja] Anna Adamska Robert Fossier (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Bibliographie de la diplomatique polonaise 1956-1996", Anna Adamska, "Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde", 44, 1998, s. 275-336 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Robert Jop Anna Adamska (aut. dzieła rec.) s. 182-188
"Język dokumentu średniowiecznego" : XI Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Troyes, 11-13 IX 2003) Anna Adamska s. 185-188
„Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy, nowe metody”, red. Anna Adamska, Paweł Kras, Lublin 2013 : [recenzja] Halina Manikowska Anna Adamska (aut. dzieła rec.) Paweł Kras (aut. dzieła rec.) s. 209-215
Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju Anna Adamska Piotr Idczak Karol Mrozik s. 243-253
"Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters (13.-14. Jahrhundert)", hg. von Sébastien Rossignol, Anna Adamska, ("Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung", Bd. 65), Wien 2016 : [recenzja] Marcin Starzyński Anna Adamska (aut. dzieła rec.) Sébastien Rossignol (aut. dzieła rec.) s. 292-294