Znaleziono 15 artykułów

Marcin Starzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Andrzej Czarnysza (†1416) i jego autograf Marcin Starzyński s. 85-92
"Collegium desertum" – niedokończona fundacja uniwersytecka Kazimierza Wielkiego Marcin Starzyński s. 107-137
Spis dochodów i wydatków miasta Poznania z 1462 roku Marcin Starzyński s. 185-199
Najstarszy dokument hebrajski na ziemiach polskich (1485) i jego tłumaczenia Marcin Starzyński s. 187-202
Litwa i Litwini w księgach rachunkowych średniowiecznego Krakowa : (czasy Jagiełły i Witolda) Marcin Starzyński s. 220-229
„Acta consularia Casimiriensia. Fragmenta inedita de annis 1378, 1394-1396, ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie wydał Marcin Starzyński ("Cracovienses Fontes Minores", t. 3), Kraków 2014 : [recenzja] Adam Kozak Marcin Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku", Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Łódź 2016 : [recenzja] Marcin Starzyński Zbigniew Domżał (aut. dzieła rec.) Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 247-250
„Do świętej Katarzyny na Synaju i w Aleksandrii. Opis pielgrzymki w nurcie piśmiennictwa pątniczego – od Breydenbacha do Wargockiego (1486 – 1610), Leszek Wojciechowski, Lublin 2013 : [recenzja] Marcin Starzyński Leszek Wojciechoski (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria", Marcin Starzyński, ("Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana", t. 3), Kraków 2015 : [recenzja] Adam Kozak Marcin Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce", Maciej Mikuła, Kraków 2014 : [recenzja] Marcin Starzyński Maciej Mikuła (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jako utwór dziejopisarstwa miejskiego", Roland Czarnecki, Warszawa 2015 : [recenzja] Marcin Starzyński Roland Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku", Maciej Ziemierski, Kraków 2013 : [recenzja] Marcin Starzyński Maciej Ziemierski (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"»Chronotopos monasticus«. The Medieval Clock and the Rhythm of Monastic Life at the Mogiła Abbey near Krakow" = "Średniowieczny zegar i rytm życia monastycznego w klasztorze w Mogile koło Krakowa", Michael J. Czajkowski, Tomasz Węcławowicz, Kraków 2016 : [recenzja] Marcin Starzyński Michael J. Czajkowski (aut. dzieła rec.) Tomasz Węcławowicz (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters (13.-14. Jahrhundert)", hg. von Sébastien Rossignol, Anna Adamska, ("Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung", Bd. 65), Wien 2016 : [recenzja] Marcin Starzyński Anna Adamska (aut. dzieła rec.) Sébastien Rossignol (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza", Paweł A. Jeziorski, Warszawa 2017 : [recenzja] Marcin Starzyński Paweł A. Jeziorski (aut. dzieła rec.) s. 308-310