Znaleziono 24 artykuły

Andrzej Wałkówski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Liber Ordinarius" z Ołoboku znany także jako "Horae diurnae, Officium parvum" z Mogiły : próba wyjaśnienia proweniencji kodeksu Andrzej Wałkówski Franciszek Wolnik s. 9-47
Poglądy na sprawę utraty Lubusza w świetle badań dyplomatycznych nad umową z 1249 r. Andrzej Wałkówski s. 20-34
Działalność i poglądy Jakuba z Paradyża Zbigniew Domrzał Andrzej Wałkówski s. 25-48
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy w latach 1201-1233 diecezją lubuską rządziło dwóch biskupów o imieniu Wawrzyniec Andrzej Wałkówski s. 31-40
Działalność intelektualna skryptorium w Mogile do końca XIII wieku Andrzej Wałkówski s. 37-43
"Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku", Agnieszka Gut, Szczecin 2002 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Agnieszka Gut (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku", Tomasz Nowakowski, Bydgoszcz 1999 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Tomasz Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w.", Andrzej Wałkówski, Zielona Góra-Wrocław, 1996 : [recenzja] Tomasz Jurek Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce", Krzysztof Skupieński, Lublin 1997 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Krzysztof Skupieński (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Wstęp do badań historycznych : nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów szkoły wyższej", red. Maciej Szczurowski, Toruń 2000 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Maciej Szczurowski (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku", Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Łódź 2016 : [recenzja] Marcin Starzyński Zbigniew Domżał (aut. dzieła rec.) Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"Nauki pomocnicze historii najnowszej - źródłoznawstwo : źródła narracyjne", Cz. 1, "Pamiętnik, tekst literacki", Zbysław Wojtkowiak, Poznań 2001 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Zbysław Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 250-254
"Księga Jubileuszowa 10-lecia Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie", pod red. Jana Związka, Częstochowa 2001 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Przewodnik metodycznie zbędny: na marginesie opracowania „>>Praca doktorska na kierunkach historycznych<< : przewodnik metodyczny", Toruń 2006 : [recenzja] Tomasz Kruz Andrzej Wałkówski s. 271-277
"Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku", Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Łódź 2015 : [recenzja] Kazimierz Bobowski Zbigniew Domżał (aut. dzieła rec.) Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 281-283
    Zacytuj
  • Udostępnij
Errata Andrzej Wałkówski s. 285
Diatriba o fantazmatach Tomasza Jurka Andrzej Wałkówski s. 289-297
Sprawozdanie z sesji naukowej: "Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. 725 rocznica powstania opactwa w Pelplinie". Pelplin 21-23 września 2001 roku Andrzej Wałkówski s. 305-306
"Colloquia Lubuskie. Wokół krajobrazu kulturowego dawnego biskupstwa lubuskiego", red. Marek Golemski, Ośno Lubuskie 2012 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Marek Golemski (aut. dzieła rec.) s. 313-315
"Gmina Górzyca -– Prahistoria. - Historia -– Współczesnoœść", red. Marek Golemski, Górzyca 2013 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Marek Golemski (aut. dzieła rec.) s. 316-321
„Dokumenty i kancelaria księcia Bolesława II Rogatki”, Andrzej Wałkówski, Zielona Góra 1991 : [recenzja] Jerzy Mularczyk Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Grudziądz miastem Chrystiana : materiały posesyjne z II Sympozjum >>Grudziądz miastem Chrystiana<< 4.12.1998 roku", red. Janina Guniewicz, Grudziądz 2002 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Janina Guniewicz (aut. dzieła rec.) s. 436-440
"Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki", Tadeusz Srogosz, Częstochowa 2003 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 454-457
"Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przykładzie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła", Roman Majka, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Roman Majka (aut. dzieła rec.) s. 520-525