Znaleziono 7 artykułów

Kazimierz Bobowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Krzeszów uśpiony łaską", red. Henryk Dziurla, Kazimierz Bobowski, Wrocław 1997 : [recenzja] Stanisław Książek Kazimierz Bobowski (aut. dzieła rec.) Henryk Dziurla (aut. dzieła rec.) s. 248-255
"Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku", Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Łódź 2015 : [recenzja] Kazimierz Bobowski Zbigniew Domżał (aut. dzieła rec.) Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 281-283
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Piśœmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym", Olsztyn 2006 : [recenzja] Kazimierz Bobowski s. 319-320
"Ad Fontes: studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin", Olsztyn 2006 : [recenzja] Kazimierz Bobowski s. 319-320
"<Nowiny Raciborskie> w latach 1889-1904 : szkic monograficzny", Joachim Glensk, Katowice 1970 : [recenzja] Kazimierz Bobowski Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 426-427
Z dziejów "Młodego Polaka w Niemczech" 1930-1939 Kazimierz Bobowski s. 433-445
"Kancelaria miasta Lublina XIV-XVIII w.", Maria Stankowa, Warszawa 1968 : [recenzja] Kazimierz Bobowski Maria Stankowa (aut. dzieła rec.) s. 508-510