Znaleziono 18 artykułów

Jan Związek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aresztowanie i męczeństwo kapłanów ziemi wieluńskiej w okresie okupacji hitlerowskiej Jan Związek s. 5-36
Działalność duszpasterska na pograniczu Generalnej Guberni i tzw. ziem wcielonych do III Rzeszy w l. 1939-1945 : diecezja częstochowska w okresie okupacji hitlerowskiej Jan Związek s. 39-66
Parafia kolegiacka w Wieluniu w świetle wizytacji arcybiskupa Jana Łaskiego Jan Związek s. 43-78
Dokumenty Kościelne odnalezione w Urzędzie Gminnym w Ostrówku Jan Związek s. 86-98
Wspomnienia ks. Aleksandra Romana Konopki z obozu koncentracyjnego w Dachau : cz. 2 Jan Związek s. 97-113
Działalność dobroczynna ks. Franciszka Raczyńskiego w Zagłębiu Dąbrowskim Jan Związek s. 111-139
Wspomnienia ks. Józefa Pruchnickiego o pracy duszpasterskiej w powiecie wieluńskim w okresie okupacji hitlerowskiej Jan Związek s. 113-145
Wspomnienia ks. Józefa Kubicy o pracy duszpasterskiej w powiecie wieluńskim w okresie okupacji hitlerowskiej Jan Związek s. 127-151
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Anastazy Nadolny Jan Związek s. 145-160
„Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617–1651”, Paweł Gotocki, oprac. ks. Jan Związek, Kielce 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Paweł Gotocki (aut. dzieła rec.) Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 148
Wspomnienia ks. Aleksandra Romana Konopki z obozu koncentracyjnego w Dachau : cz.1 Jan Związek s. 163-190
Akta biskupa Karola Skórkowskiego w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie Jan Związek s. 199-218
"Rzeczywistość historyczna w kazaniach", Jan Związek, Częstochowa 2009 : [recenzja] Antoni Krawczyk Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 254-267
"Księga Jubileuszowa 10-lecia Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie", pod red. Jana Związka, Częstochowa 2001 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 264-266
Ks. Kurczyński Piotr-Kazimierz (1908-1942) Jan Związek s. 306-308
Ks. Czajka Stanisław (1897-1965) Jan Związek s. 308-310
Parafie archidiakonatu wieluńskiego w świetle wizytacji arcybiskupa Jana Łaskiego Jan Związek s. 421-433
Sprawozdanie z działalności Podyplomowych Studiów Archiwistyki Kościelnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w latach 2005–2006 Jan Związek s. 504-507