Znaleziono 10 artykułów

Adam Kozak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej Adam Kozak Jakub Łukaszewski s. 203-227
„Dyplomatyka kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku”, Alina Polak, Opole 2014 : [recenzja] Adam Kozak Alina Polak (aut. dzieła rec.) s. 234-238
„Acta consularia Casimiriensia. Fragmenta inedita de annis 1378, 1394-1396, ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie wydał Marcin Starzyński ("Cracovienses Fontes Minores", t. 3), Kraków 2014 : [recenzja] Adam Kozak Marcin Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne" ("Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku", t. 1) Marcin Grulkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Adam Kozak Marcin Grulkowski (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria", Marcin Starzyński, ("Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana", t. 3), Kraków 2015 : [recenzja] Adam Kozak Marcin Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Ad rem publicam et ad ignem. Das mittelalterliche Schriftgut des Rigaer Rats und sein Fortbestand in der Neuzeit" ("Studien zur Ostmitteleuropaforschung", Bd. 33), Madlena Mahling, Marburg 2015 : [recenzja] Adam Kozak Madlena Mahling (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich" = "Historisch-topographischer Atlasschlesischer Städte" = "Historical-Topographical Atlas of Silesian Towns", t. 5: "Wrocław" = "Breslau", opr. Grzegorz Strauchold, Rafał Eysymontt, Marburg 2016 : [recenzja] Adam Kozak Rafał Eysymontt (aut. dzieła rec.) s. 274-276
"The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law", ed. by Wilfried Hartmann, Kenneth Pennington ("History of Medieval Canon Law", ed. by W. Hartmann, K. Pennington, Washington, D.C., 2016 : [recenzja] Adam Kozak Wilfried Hartmann (aut. dzieła rec.) Kenneth Pennington (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo", Dominik Budský Praha 2016 : [recenzja] Adam Kozak Dominik Budský (aut. dzieła rec.) s. 300-302
"Frauen im sächsisch-magdeburgischen Recht. Die Rechtspraxis in kleinpolnischen Städten im 16. Jahrhundert", ("Studien zur Ostmitteleuropaforschung", Bd. 38), Nataliia Ivanusa, Marburg 2017 : [recenzja] Adam Kozak Nataliia Ivanusa (aut. dzieła rec.) s. 311-313