Znaleziono 3 artykuły

Marcin Grulkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne" ("Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku", t. 1) Marcin Grulkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Adam Kozak Marcin Grulkowski (aut. dzieła rec.) s. 252-255
Sesja "Małe narody i grupy etniczne we współczesnej Europie: przykład Kaszubów", 10-21 września 2002 Marcin Grulkowski Krzysztof Korda s. 387-390
Między strefą bałtycką a Śląskiem : (Krzysztof Kopiński, Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu, Toruń 2005) Marcin Grulkowski Krzysztof Kopiński (aut. dzieła rec.) s. 595-601