Znaleziono 6 artykułów

Jakub Łukaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu Jakub Łukaszewski s. 31-45
Fragmenty dwóch nieznanych druków z oficyny Jana Hallera : z 1506 i 1509 roku Jakub Łukaszewski s. 41-53
Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej Adam Kozak Jakub Łukaszewski s. 203-227
„Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku”, Michał Broda, Kraków 2014 : [recenzja] Jakub Łukaszewski Michał Broda (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Marian Swinarski (1902–1965) : poznański antykwariusz i bibliofil", Ewa Syska, Poznań 2014 : [recenzja] Ewa Syska Jakub Łukaszewski s. 255-257
"Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku", red. Kamil Boldan, Jindřich Marek, Praha 2013 : [recenzja] Jakub Łukaszewski Kamil Boldan (aut. dzieła rec.) Jindřich Marek (aut. dzieła rec.) s. 267-269