Znaleziono 6 artykułów

Rafał Eysymontt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewaloryzacja miast na Dolnym Śląsku po 1990 roku : analiza wybranych przykładów Rafał Eysymontt s. 5-23
Plac Nowy Targ we Wrocławiu : reaktywacja? Rafał Eysymontt Łukasz Krzywka s. 41-56
Symbolika ratuszy w przestrzeni miasta średniowiecznego : Wybrane przykłady Rafał Eysymontt s. 53-76
"Atlas historyczny ziem polskich", red. Antoni Czacharowski, t. IV, "Śląsk", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, z. 1: "Wrocław", red. Marta Młynarska-Kaletynowa, współpr. Rafał Eysymontt, aut. Cezary Buśko [et al.], przeł. na jęz. niem. Waldemar Könighaus, Wrocław 2001 : [recenzja] Marek Słoń Cezary Buśko (aut. dzieła rec.) Rafał Eysymontt (aut. dzieła rec.) Waldemar Könighaus (aut. dzieła rec.) Marta Młynarska-Kaletynowa (aut. dzieła rec.) s. 182
Małe miasta prywatne na Dolnym Śląsku – układy przestrzenne Rafał Eysymontt s. 245-269
"Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich" = "Historisch-topographischer Atlasschlesischer Städte" = "Historical-Topographical Atlas of Silesian Towns", t. 5: "Wrocław" = "Breslau", opr. Grzegorz Strauchold, Rafał Eysymontt, Marburg 2016 : [recenzja] Adam Kozak Rafał Eysymontt (aut. dzieła rec.) s. 274-276