Znaleziono 4 artykuły

Maciej Mikuła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typologia aktów prawnych dla miast w dobie jagiellońskiej - przydatność funkcjonalnego podziału aktów prawnych do badań nad kierunkami polityki królewskiej Maciej Mikuła s. 41-57
Z badań nad formą testamentu w statutach litewskich : testamenty ustne i pisemne Maciej Mikuła s. 69-86
Ograniczanie skuteczności prawa retraktu w polskim prawie ziemskim od II połowy XIV do końca XV wieku Maciej Mikuła s. 109-125
"Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce", Maciej Mikuła, Kraków 2014 : [recenzja] Marcin Starzyński Maciej Mikuła (aut. dzieła rec.) s. 257-260