Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Węcławowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kalisz - Zawodzie, grodzisko Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Bogdan Kowalczyk Adam Kędzierski Teresa Rodzińska-Chorąży Ewa Stupnicka Stanisław Tabaczyński Jolanta Wrońska Tomasz Węcławowicz s. 93-94
"Gotyckie bazyliki Krakowa : "Czyli można konstrukcję kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuków w Polsce?"", Tomasz Węcławowicz, Kraków 1993 : [recenzja] Andrzej Grzybkowski Tomasz Węcławowicz (aut. dzieła rec.) s. 185-191
"Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich : funkcje i możliwości interpretacji", Tomasz Węcławowicz, Kraków 2005 : [recenzja] Elżbieta Dąbrowska Tomasz Węcławowicz (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"»Chronotopos monasticus«. The Medieval Clock and the Rhythm of Monastic Life at the Mogiła Abbey near Krakow" = "Średniowieczny zegar i rytm życia monastycznego w klasztorze w Mogile koło Krakowa", Michael J. Czajkowski, Tomasz Węcławowicz, Kraków 2016 : [recenzja] Marcin Starzyński Michael J. Czajkowski (aut. dzieła rec.) Tomasz Węcławowicz (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"Cocto latere nobilitavit. O ceglanych murach kościołów średniowiecznego Krakowa [Cocto latere nobilitavit. Brick walls of medieval churches in Cracow]", Tomasz Węcławowicz, Kraków 2013 : [recenzja] Tomasz Węcławowicz Patrycja Ziomek s. 403