Znaleziono 9 artykułów

Witold Jakóbczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nauka w Wielkopolsce - przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały", praca zbiorowa pod red. Gerarda Labudy przy współudziale Witolda Jakóbczyka i Stefana Weymana, Poznań 1973 : [recenzja] Marceli Kosman Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Stefan Weyman (aut. dzieła rec.) s. 120-123
Cieszkowski i Liga Polska Witold Jakóbczyk s. 137-168, 363-364
Kolonizatorzy i hakatyści Witold Jakóbczyk s. 193-199
"Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. : (Dzieje pracy organicznej). T. II, 1850-1890", Witold Jakóbczyk, Poznań 1959 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce 1841-1939", Witold Jakóbczyk, Poznań 1985 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Rola nurtu plebejskiego w polskich powstaniach narodowych XVIII i XIX wieku", oprac. E. Halicz przy udziale M. Żychowskiego, Z. Mańkowskego i W. Jakóbczyka, Warszawa 1956 : [recenzja] Janusz Berghauzen Barbara Grochulska Krzysztof Groniowski Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Marian Żychowski (aut. dzieła rec.) s. 354-361
"Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX wieku : dzieje pracy organicznej, T. I : 1815-1850", Witold Jakóbczyk, Poznań 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 374-377
Wielkopruskie jednoczenie Niemiec 1866-1871 Witold Jakóbczyk s. 377-391
"Niemcy 1815-1919 między partykularyzmem a federalizmem", Witold Jakóbczyk, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 826