Znaleziono 15 artykułów

Emanuel Halicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zeznania Zygmunta Padlewskiego w Komisji Wojenno-Polowego Sądu oddz. Płockiego Emanuel Halicz s. 36-39
Memoriał Józefa Pawlikowskiego do Napoleona z 1807 r. Emanuel Halicz s. 65-67
„Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo–Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei”, Marek Waldenberg, Warszawa 2000 : [recenzja] Emanuel Halicz Marek Waldenberg (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"Kontinentalnaja błokada i Rossija", M. F. Złotnikow, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] Emanuel Halicz M. F. Złotnikow (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Polish national liberation struggles and the genesis of the modern nation", Emanuel Halicz, transl. from the Polish by R. A. Clarke, Odense 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc R. A. Clarke (aut. dzieła rec.) Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 213
"Das Reformministerium Stein : Akten zur Verfassungs und Verwaltungsgeschichte aus den Jahren 1807 Emanuel Halicz Heinrich Scheel (aut. dzieła rec.) Doris Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 331-332
„Russia and Danmark 1856-1864. A chapter of Russia's policy towards the Scandinavian countries”, Emanuel Halicz, Copenhagen 1990 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"K stoletiju gieroiczeskoj bor'by 'Za naszu i waszu swobodu'", pod red. W. D. Djakowa, I. S. Millera i S. M. Falkowicz, Moskwa 1964 : [recenzja] Emanuel Halicz W. D. Djakow (aut. dzieła rec.) S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Rola nurtu plebejskiego w polskich powstaniach narodowych XVIII i XIX wieku", oprac. E. Halicz przy udziale M. Żychowskiego, Z. Mańkowskego i W. Jakóbczyka, Warszawa 1956 : [recenzja] Janusz Berghauzen Barbara Grochulska Krzysztof Groniowski Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Marian Żychowski (aut. dzieła rec.) s. 354-361
"Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie : pamiętniki", pod red. Tadeusza Mencla, Lublin 1966 : [recenzja] Emanuel Halicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 358-359
"Geneza Księstwa Warszawskiego", Emanuel Halicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Jerzy Skowronek Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 518-522
„Łyczaków dzielnica za Styksem”, Stanisław Sławomir Nicieja, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Emanuel Halicz Stanisław Sławomir Nicieja (aut. dzieła rec.) s. 578-579
"Danish neutrality during the Crimean War (1853-1856). Denmark between the Hammer and the Anvil", Emanuel Halicz, Odense 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 600
Jeszcze o Skandynawii, powstaniu styczniowym i Rosji Emanuel Halicz s. 635
"The 1863 Polish uprising and Scandinavia. The year 1863, the turning point in russo-scandinavian relations", Emanuel Halicz, København 1988 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 788