Znaleziono 4 artykuły

I. S. Miller

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Riewolucjonnoje dwiżenije w russkoj armii i wosstanije 1863 goda", W. A. Djakow, I. S. Miller, Moskwa 1964 : [recenzja] Piotr Łossowski W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"K stoletiju gieroiczeskoj bor'by 'Za naszu i waszu swobodu'", pod red. W. D. Djakowa, I. S. Millera i S. M. Falkowicz, Moskwa 1964 : [recenzja] Emanuel Halicz W. D. Djakow (aut. dzieła rec.) S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Nakanunie otmieny barszcziny w Galicji : (iz istorii idiejno-politiczeskoj bor'by w polskom obszczestwie w 30-40 godach XX stoletija)", I. S. Miller, "Akademia Nauk SSSR : Uczenyje zapiski Instituta Sławianowiedenija", T. I, 1949, s. 119-240 : [recenzja] Stefan Kieniewicz I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 455-463
"Wosstanije 1863 g. i russko-polskije rewolucjonnyje swiazi 60-ch godow : sbornik statiej i materiałow", pod red. W. D. Koroliuka i I. S. Millera, Moskwa 1960 : [recenzja] Krzysztof Groniowski W. D. Koroliuk (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 766-773