Znaleziono 6 artykułów

Leon Witkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polski amatorski ruch śpiewaczy na Mzowszu (Płock, Łomża, Mława i okolice oraz Włocławek) : szkic historyczny Leon Witkowski s. 101-135
Polski amatorski ruch śpiewaczy na Mazowszu (Płock, Łomża, Mława i okolice oraz Włocławek) : szkic historyczny Leon Witkowski s. 101-135
"Przekaz antyku w polskiej zagadce literackiej i ludowej", Leon Witkowski, Toruń 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 158
"Poeci nowołacińscy Torunia", Leon Witkowski, redaktor naukowy: Bronisław Nadolski, Toruń 1958, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Fililogiczno-Filozoficznego, tom 7, zeszyt 3, s. 44 : [recenzja] Zbigniew Nowak Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Kancjonał J. Israela i J. Laurencjusza, czyli tzw. Kancjonał Wirzbięty i jego pierwowzory. Przyczynek do badań nad wpływami czeskimi w polskiej pieśni religijnej XVI w.", Leon Witkowski, Bydgoszcz 1964 (Rotaprint), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Z Dziejów Muzyki Polskiej, 8, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego, redaktor naczelny BTN Jerzy Wiśniowski, ss. 78 + errata na wklejce : [recenzja] Rafał Leszczyński Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Problemy systematyki i dziejów zagadki", Leon Witkowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Alicja Szałagan Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 325