Znaleziono 11 artykułów

Władysław Magnuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze Władysław Magnuszewski s. 1-9
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Władysław Magnuszewski s. 53-54
"Zagadki autorskie literatury polskiego baroku", Władysław Magnuszewski, Zielona Góra 1977 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 77-81
"O rzekomych autografach Samuela Twardowskiego", Władysław Magnuszewski, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 159
W sprawie miejsca urodzenia Samuela ze Skrzypny Twardowskiego Władysław Magnuszewski s. 165-170
O rzekomych autografach Samuela Twardowskiego Władysław Magnuszewski s. 175-178
"W sprawie miejsca urodzenia Samuela ze Skrzypny Twardowskiego", Władysław Magnuszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Barbara Otwinowska Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 188
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Władysław Magnuszewski s. 200-201
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Władysław Magnuszewski s. 204-206
"Zagadki autorskie literatury polskiego baroku", Władysław Magnuszewski, Zielona Góra 1977 : [recenzja] Rafał Leszczyński Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Z dziejów elearów polskich. Stanisław Stroynowski, lisowski zagończyk, przywódca i legislator", Władysław Magnuszewski, Warszawa-Poznań 1978 : [recenzja] Mikołaj Waśniewski Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 824-827