Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Sępoliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Anarchia i dyscyplina. O polskich powieściach Brunona Jasieńskiego", Karol Lubelski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XI (1973) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Karol Lubelski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Józefa Bogdana Dziekońskiego postulat literatury i krytyki zaangażowanej", Józef Mróżczyk, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Józef Mróżczyk (aut. dzieła rec.) s. 223
">>Cukiernia ciast trujących<<", Marta Piwińska, "Dialog" nr 3 (1974) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 229
"Księgarsko-wydawnicze związki Władysława Mickiewicza z J. I. Kraszewskim", Andrzej Kłossowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Seweryna Malinowskiego odpowiedź biskupowi czyli spór o principia teatralne w Kamieńcu Podolskim w roku 1828", Andrzej Mężyński, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" za rok 1973, Wrocław 1974 : [recenzja] Andrzej Sępoliński Andrzej Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 273