Znaleziono 14 artykułów

Zbigniew Barański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
50 lat stosunków literackich polsko-radzieckich Zbigniew Barański s. 3-10
Poetyka przestrzeni w "Historii mojego współczesnego" Władimira Korolenki Zbigniew Barański s. 7-15
Postać Piłata w literaturze rosyjskiej Zbigniew Barański s. 9-21
Turgieniew i malarstwo barbizończyków Zbigniew Barański s. 11-19
Semantyka wyrazu "ogień" w "Annie Kareninie" Lwa Tołstoja Zbigniew Barański s. 13-20
Patriotyczna liryka Aleksandra Błoka Zbigniew Barański s. 19-30
Problemy twórczości Leonida Andrejewa Zbigniew Barański s. 79-91
"Trwałość tematu wobec zmienności konwencji", Zbigniew Barański, "Nurt", nr 11 (1970) : [recenzja] Ewa Szary Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 120
"Folklor polski w kręgu symbolistów rosyjskich", Zbigniew Barański, "Literatura Ludowa" nr 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 180
Poznańska rusycystyka literacka w latach 1967-1975 Zbigniew Barański s. 215-219
"Polskie głosy o >>Cichym Donie<< Szołochowa", Zbigniew Barański [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 226
"Obraz Polski i Polaków w rosyjskiej literaturze radzieckiej (1917-1939)", Zbigniew Barański [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 226
"Przełom modernistyczny w Polsce i w Rosji", Zbigniew Barański, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 259
Sienkiewicz w rosyjksiej literaturze radzieckiej Zbigniew Barański s. 310-321