Znaleziono 18 artykułów

Lech Sokół

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafizyka płci : Strindberg, Weiningen i Witkacy Lech Sokół s. 3-15
Fenomen Witkacego: wiele pytań, niewiele odpowiedzi Lech Sokół s. 11-22
Zagadnienie nudy w "Szewcach" Witkacego Lech Sokół s. 33-46
"Boy i Witkacy", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 93
">>Szewcy<< - świat totalnie groteskowy", Lech Sokół, "Litteraria" VI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 94
The drama of initiation: Villiers de l'Isle-Adam, Strindberg and S. I. Witkiewicz Lech Sokół Grzegorz Sinko (tłum.) s. 95-105
"Historia i współczesność groteski", Lech Sokół, "Dialog", R. 15 (1970), nr 8 : [recenzja] Marian Rawiński Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 121
"Witkacy- teoretyk groteski", Lech Sokół, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 142
"The Anonymous Work": Individual Versus Society Lech Sokół Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 143-160
"Witkacy - teoretyk groteski", Lech Sokół [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 144
"O pojęciu groteski", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny" R. XV (1971) : [recenzja] Ewa Szary Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 158
"Droga Witkacego do teatru", Lech Sokół, "Dialog" nr 3 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 201
"Hugo, Gautier, Baudelaire i teoria groteski", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 218
"Wprowadzenie do >>Sonaty widm<<", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1975) : [recenzja] Hanna Filipkowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 219
"Kształtowanie rzeczywistości scenicznej w teatrze S. I. Witkiewicza", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 4 : [recenzja] Bożena Wojnowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 244
"Kazimierz Brodziński", Alina Witkowska, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 14, ss. 362, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. + errata na wklejce; "Antoni Malczewski", Maria Dernałowicz, indeks zestawił Lech Sokół, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 13, ss. 226, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr.; "Narcyza Żmichowska", Marian Stępień, redagowała i indeks zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 16, ss. 520 + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Rościsław Skręt Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Lech Sokół (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Marian Stępień (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 326-334
Przegląd prac o grotesce w literaturze Lech Sokół s. 330-350
"Le théâtre de l'absurde = The Theatre of the Absurde", Martin Esslin, traduit de l'anglais par Marguerite Buchet, Francine Del Pierre, France Frank, Paris 1963, wyd. I w r. 1961, Buchet/Chastel, s. 456, 8 nlb.; "The Theater of Protest and Paradox. Developments in the Avant-Garde Drama", George E. Wellwarth, New York 1964, New York University Press, s. XVI, 316, 2 nlb. : [recenzja] Lech Sokół Marguerite Buchet (aut. dzieła rec.) Martin Esslin (aut. dzieła rec.) France Frank (aut. dzieła rec.) Francine Del Pierre (aut. dzieła rec.) George E. Wellwarth (aut. dzieła rec.) s. 633-641