Znaleziono 10 artykułów

Grzegorz Sinko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Z problemów teorii postaci w teatrze tradycyjnym Grzegorz Sinko s. 36-38
Description of a theatrical performance: its language and subject Grzegorz Sinko s. 81-94
The drama of initiation: Villiers de l'Isle-Adam, Strindberg and S. I. Witkiewicz Lech Sokół Grzegorz Sinko (tłum.) s. 95-105
"Kryzys języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie?", Grzegorz Sinko, Wrocław 1977 : [recenzja] Maria Prussak Grzegorz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 143
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1986-1988) : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Helsztyński (1891-1986) Grzegorz Sinko s. 154-157
"Opis przedstawienia teatralnego-problem semiotyczny", Grzegorz Sinko, Wrocław 1982 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Grzegorz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 184
"Charles Dickens. The Progress of a Radical", T. A. Jackson, New York, Intrenational Publishers : [recenzja] Grzegorz Sinko T. A. Jackson (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Szekspir", M. Morozow, tłumaczenie W. L. Ewerta, poprawione i uzupełnione przez Stanisława Helsztyńskiego, «Czytelnik», 1950, s. 222 : [recenzja] Grzegorz Sinko W. L. Ewert (aut. dzieła rec.) Stanisław Helsztyński (aut. dzieła rec.) M. Morozow (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku", Grzegorz Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Grzegorz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 382-388
Próby dramatyczne Józefa Andrzeja Załuskiego Grzegorz Sinko s. 792-832