Znaleziono 9 artykułów

Konstanty Puzyna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grotowski et le drame romantique Konstanty Puzyna Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 51-60
The Concept of "Pure Form" Konstanty Puzyna Paul Coates (tłum.) s. 101-111
"Pojęcie Czystej Formy", Konstanty Puzyna [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 144
"Pojęcie czystej formy", Konstanty Puzyna, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 166
"Burzliwa pogoda. Felietony teatralne", Konstanty Puzyna, Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 214
"Ekspresjonizm i Hasenclever", Konstanty Puzyna, "Dialog" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 323
"Syntezy za trzy grosze", Konstanty Puzyna, Warszawa 1974 : [recenzja] Maria Prussak Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 331
"Grotowski i dramat romantyczny", Konstanty Puzyna, "Dialog" nr 3 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 347
"Półmrok. Felietony teatralne i szkice", Konstanty Puzyna, Warszawa 1982 : [recenzja] Zofia Szczygielska Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 357