Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Kołakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetyckie parafrazy psalmów Aleksandra Sumarokowa w świetle jego doświadczeń egzystencjalnych Tadeusz Kołakowski s. 3-15
Piotra Czajkowskiego refleksje nad twórczością poetycką Puszkina Tadeusz Kołakowski s. 135-143
"Schillerowska inscenizacja Tretiakowa: rewolucja polityczna czy teatralna?", Tadeusz Kołakowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 213
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dramat radziecki na scenach polskich w dwudziestoleciu międzywojennym", Tadeusz Kołakowski [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 230
"O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich", tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze, pod redakcją Samuela Fiszmana i Krystyny Sierockiej, przy współudziale Tadeusza Kołakowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich i Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ss. 302, 2 nlb. : [recenzja] Marian Stępień Samuel Fiszman (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 336-344