Znaleziono 9 artykułów

Samuel Fiszman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan badań nad rusycystyką literacką w Polsce Samuel Fiszman s. 46-53
Sprawozdanie z podróży naukowej do Moskwy i Leningradu : 14.XI - 14.XII.1961 r. Samuel Fiszman s. 72-74
Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza Samuel Fiszman s. 95-125
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Samuel Fiszman Julian Lewański Janusz Odrowąż-Pieniążek Zdzisław Skwarczyński Tadeusz Witczak s. 163-171
Poszukiwanie rekopisów i materiałów Mickiewiczowskich w archiwach radzieckich Samuel Fiszman s. 203-215
"Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza", Samuel Fiszman, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Samuel Fiszman (aut. dzieła rec.) s. 225
"O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich", tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze, pod redakcją Samuela Fiszmana i Krystyny Sierockiej, przy współudziale Tadeusza Kołakowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich i Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ss. 302, 2 nlb. : [recenzja] Marian Stępień Samuel Fiszman (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 336-344
Adam Mickiewicz w korespondencji i dzienniku Aleksandra Turgieniewa Samuel Fiszman s. 396-416
Materiały mickiewiczowskie w paryskich Archives Nationales Samuel Fiszman s. 465-503