Znaleziono 5 artykułów

Zygmunt Gloger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykopalisko w Kretkach Zygmunt Gloger s. 165-166
"Encyklopedya staropolska illustrowana", T. I-II, Zygmunt Gloger, Warszawa 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Nieznany śpiewnik historyczny polski z końca wieku XVI", wyd. Zygmunt Gloger, Warszawa 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) s. 566-567
Zygmunt Gloger a kultura Podlasia Antoni Śledziewski Józef Babicz (aut. dzieła rec.) St. Dembe (aut. dzieła rec.) Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) Halina Horodyska (aut. dzieła rec.) Anna Kutrzeba-Pojnarowa (aut. dzieła rec.) s. 651-655
"Encyklopedya Staropolska Illustrowana", T. III-IV, Zygmunt Gloger, Warszawa 1902-1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) s. 658-659