Znaleziono 9 artykułów

Halina Horodyska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac nad atlasem gwar mazowieckich Halina Horodyska Alina Strzyżewska-Zaremba s. 25-27
Dwa opowiadania z pogranicza mazowiecko-podlaskiego : 1. "O snycerzu", 2. "O zawistnej dworce" Halina Horodyska s. 38-39
Rola prac nad Słownikiem języka polskiego Karłowicza-Kryńskiego-Niedźwiedzkiego w integrowaniu życia naukowego w Warszawie w końcu XIX w. Halina Horodyska s. 149-167
"Język, myślenie, działanie. Rozważania językoznawcze", Witold Doroszewski, Warszawa 1982 : [recenzja] Halina Horodyska Witold Doroszewski (aut. dzieła rec.) s. 163-167
Kaszubska sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Halina Horodyska s. 163-165
Dwieście lat Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego Halina Horodyska s. 254-259
Nieznane rękopisy XIX-wiecznych słowników nagrodzonych przez Akademię Umiejętności na konkursie im. S. B. Lindego Halina Horodyska s. 345-360
Zygmunt Gloger a kultura Podlasia Antoni Śledziewski Józef Babicz (aut. dzieła rec.) St. Dembe (aut. dzieła rec.) Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) Halina Horodyska (aut. dzieła rec.) Anna Kutrzeba-Pojnarowa (aut. dzieła rec.) s. 651-655
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Organizacji Nauki Halina Horodyska Jan Piskurewicz s. 724-725