Znaleziono 1 artykuł

Tadeusz Malec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kilka uwag o budowie słowotwórczej rzeczowników w tekście >>Promethidiona<< C.K. Norwida", Tadeusz Malec, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Tadeusz Malec (aut. dzieła rec.) s. 196