Znaleziono 29 artykułów

Ewa Bieńkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej po najnowszych zmianach Ewa Bieńkowska s. 5-26
Projekt Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprawiedliwości oraz wsparciu dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy Ewa Bieńkowska s. 5-26
Poezja jako tożsamość osobowa u Czesława Miłosza Ewa Bieńkowska s. 7-14
Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych Ewa Bieńkowska s. 7-24
Taniec Zaratustry Ewa Bieńkowska s. 26-41
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – o nowej instytucji prawa karnego wykonawczego krytycznie Ewa Bieńkowska s. 27-53
Muzyka - Świat Ewa Bieńkowska s. 39-58
"Mówiąc, składam hołd milczeniu" Ewa Bieńkowska s. 59-68
Filczofia i hermeneutyka w myśli Pawła Ricoeura Ewa Bieńkowska s. 69-86
"Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie", Ewa Bieńkowska, Wrocław-Warszawa 1984 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 69-74
Pisarz wśród filozofów Ewa Bieńkowska s. 83-100
Wydarzenie i sens w mowie Paul Ricoeur Ewa Bieńkowska (tłum.) s. 103-118
Ostatnie dni poetów Ewa Bieńkowska s. 115-117
Muzyka i filozofia Ewa Bieńkowska Bohdan Pociej (aut. dzieła rec.) s. 123-129
Rozum i instynkt Michel Carrouges Ewa Bieńkowska (tłum.) s. 141-144
Świat snu Robert Bréchom Ewa Bieńkowska (tłum.) s. 145-150
"Wiktymologia. Koncepcje. Kierunki badań. Perspektywy", Ewa Bieńkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 147-151
Europejski nakaz ochrony – istota i znaczenie Ewa Bieńkowska s. 151-173
"Sztuka i ocalenie", Ewa Bieńkowska, "Twórczość" nr 12 (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
Paweł Valéry w poszukiwaniu istoty poezji Ewa Bieńkowska Paul Valéry (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Potworne dziecko, czyli kłopoty z historią Ewa Bieńkowska s. 162-168
"Pisarz wśród filozofów", Ewa Bieńkowska, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"W poszukiwaniu wielkiej ojczyzny. (O poemacie >>Quidam<< Cypriana Norwida)", Ewa Bieńkowska, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Krytyk wśród symboli", Ewa Bieńkowska, "Twórczość" nr 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Potworne dziecko, czyli kłopoty z historią", Ewa Bieńkowska, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 199
"Pisarz i los : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Ewa Bieńkowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Marcin Lul Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 228-236
"Tragedia i mit tragiczny w filozofii Pawła Ricoeura", Ewa Bieńkowska, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 244
Uwagi o strukturalizmie Jean Starobinski Ewa Bieńkowska (tłum.) s. 271-273
"S/Z", Roland Barthes, Paris 1970, Editions du Seuil, Collection Tel Quel, ss. 280 : [recenzja] Ewa Bieńkowska Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 346-352