Znaleziono 6 artykułów

Anna Micińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeklęty sarmata : (fragment z "Niemytych dusz") Stanisław Ignacy Witkiewicz s. 171-181
Listy Tadeusza Nalepińskiego do Stefana Żeromskiego Anna Micińska s. 179-204
"Na marginesie >>Narkotyków<< i >>Niemytych dusz<< St. I. Witkiewicza", Anna Micińska, "Twórczość" nr 11 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 182
"Istnienie poszczególne : Stanisław Ignacy Witkiewicz", Anna Micińska, oprac. Janusz Degler, Wrocław 2003 : [recenzja] Ewa Wąchocka Janusz Degler (aut. dzieła rec.) Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 260-265
"Witkacy w Rosji (1914-1918)", Anna Micińska, "Twórczość" nr 4 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 316
"Samobójstwo Witkiewicza", Anna Micińska, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 364