Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Stabryła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy teorii genologicznej w pismach Platona Stanisław Stabryła s. 19-32
Tropy Heinrich Lausberg Stanisław Stabryła (tłum.) s. 193-216
"O antyku w poezji Stanisława Grochowiaka", Stanisław Stabryła, "Ruch Literacki" z. 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 223
"Problematyka >>greckich<< dramatów Jerzego Zawieyskiego", Stanisław Stabryła, Kraków 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 225
"Antyk we współczesnej literaturze polskiej", Stanisław Stabryła, Wrocław 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 250
Metafora późnego Rzymu Stanisław Stabryła Jacek Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"Elementy teorii genologicznej w pismach Platona", Stanisław Stabryła, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 301
"Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975", Stanisław Stabryła, Kraków 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 373