Znaleziono 13 artykułów

Tadeusz Budrewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Krwią rdzawiona" wierszowana kronika roku 1863 (Jakuba Zakrzewskiego) Tadeusz Budrewicz s. 33-52
"Trawka Hioba" (glosa do Kraszewskiego) Tadeusz Budrewicz s. 47-62
Asnyk między symbolizmem a socjalizmem : (przeoczone konteksty "Szkicu do współczesnego obrazu") : cz. 1 Tadeusz Budrewicz s. 81-113
Pokuta bez rozgrzeszenia : samobójstwo i jego skutki w powieści drugiej połowy XIX wieku Tadeusz Budrewicz s. 110-130
Zasada 3 P : o czym milczą rodziny w powieści pozytywizmu? Tadeusz Budrewicz s. 121-137
Askenazy : zagadnienie literatury i literackości Tadeusz Budrewicz s. 127-149
"Człowiek i historia w utworach dramatycznych Haliny Auderskiej", Tadeusz Budrewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 210
"Folklor i etnografia w dylogii Haliny Auderskiej >>Ptasi gościniec<< i >>Babie lato<<", Tadeusz Budrewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"Język a losy bohatera literackiego. (Na przykładzie >>Ptasiego gościńca<< i >>Babiego lata<< Halina Auderskiej)", Tadeusz Budrewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie" z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"„Lalka” : konteksty stylu", Tadeusz Budrewicz, Kraków 1990 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 245-251
"Poetyka >>Ptasiego gościńca<< i >>Babiego lata<< Haliny Auderskiej", Tadeusz Budrewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 278
Pozytywistyczny poemat humorystyczny Tadeusz Budrewicz s. 281-302
Rok 1888 - w ćwierćwiecze powstania, w wigilię nowego? Tadeusz Budrewicz s. 325-346