Znaleziono 7 artykułów

Henryk Siewierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zobaczyć więcej świata: polonistyki transatlantyckiej szanse i wyzwania Henryk Siewierski s. 77-83
"Architektura słowa" : wokół Norwidowskiej teorii i praktyki słowa Henryk Siewierski s. 181-207
Babel Amazonki Henryk Siewierski s. 188-192
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Camões, czyli tryumf epiki", Anna Kalewska, Warszawa 1999 : [recenzja] Henryk Siewierski Anna Kalewska (aut. dzieła rec.) s. 202-205
Oto lista 10 Henryk Siewierski s. 203
"Emigracja przeciw emigracji. W sto-czterdziestą rocznicę opuszczenia kraju przez Norwida", Henryk Siewierski, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 265
">>Promethidion<< Cypriana Norwida. Próba interpretacji", Henryk Siewierski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historydcznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Marek Adamiec Henryk Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 404