Znaleziono 9 artykułów

Anna Kalewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A ironia dramática e a (des)construçăo do mito de Don Juan no Don Giovanni ou O dissoluto absolvido (2005) de José Saramago Anna Kalewska s. 119-138
Os autos indianistas de José de Anchieta e a iniciação do teatro luso-brasileiro Anna Kalewska s. 175-193
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Camões, czyli tryumf epiki", Anna Kalewska, Warszawa 1999 : [recenzja] Henryk Siewierski Anna Kalewska (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Po stronie historii literatury", John Frow, Tłum. D.Gostyńska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska John Frow (aut. dzieła rec.) s. 272
"Historia literatury-fragment przepadłej całości", Hans Ulrich Gumbrecht, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska Hans Ulrich Gumbrecht (aut. dzieła rec.) s. 276
"O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego", Siegfried J. Schmidt, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska Siegfried J. Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 344
"Ewolucja literacka jako proces komunikacyjny. Podstawy historii literatury w teorii komunikacji", Miloš Sedmidubsý, Tłum. G.Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska Miloš Sedmidubsý (aut. dzieła rec.) s. 346
"Problemy pojęcia epoki w historii literatury", Michael Titzmann, Tłum. K.Jachimczak, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska Michael Titzmann (aut. dzieła rec.) s. 372
"Upadek historii literatury", René Wellek, Tłum. G.Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska René Wellek (aut. dzieła rec.) s. 380