Znaleziono 26 artykułów

Andrzej Skrendo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy istnieje polska proza lingwistyczna? Andrzej Skrendo s. 58-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Anty-Kołakowski Andrzej Skrendo s. 61-68
Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu Andrzej Skrendo s. 65-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Recepcja literatury : przedmiot, zakresy, cele badań : komentarz do tytułu i postscriptum Andrzej Skrendo s. 87-93
Czy istnieje polska proza lingwistyczna? Andrzej Skrendo s. 93-99
Spór czwarty : literatura polska 1975-1995 Andrzej Skrendo s. 94-102
"Chlap, chlap, chlupie krew w naszych wykwintnych bucikach" Andrzej Skrendo s. 97-102
Dwa razy Gombrowicz Andrzej Skrendo s. 99-108
Sporna literatura : i co dalej? Andrzej Skrendo s. 113-131
"Zdybany w rozkroczeniu" Andrzej Skrendo s. 126-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dwaj nihiliści: Przyboś i Różewicz Andrzej Skrendo s. 135-141
Zamiast odpowiedzi Andrzej Skrendo s. 149-152
Spór piąty : o krytykę literacką Andrzej Skrendo s. 149-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Nowa filozofia ufności" czyli Agata Bielik-Robson jako "tropiciel współczesnych patologii" Andrzej Skrendo Agata Bielik-Robson (aut. dzieła rec.) s. 157-162
Konstruktywizm, komparatystyka, tożsamość Andrzej Skrendo Agata Zawiszewska Steven Tötösy de Zepetnek s. 169-179
Szczególny rodzaj nieprzekładalności : o pewnym kłopocie z zakresu teorii przekładu z nieustannym odwołaniem do hermeneutyki Andrzej Skrendo s. 180-196
XXX Konferencja Teoretycznoliteracka czyli jubileusz i spory Andrzej Skrendo s. 196-203
"Poezja modernizmu : interpretacje", Andrzej Skrendo, red. nauk. Włodzimierz Bolecki, [w]: „Modernizm w Polsce”, t. 13, Kraków 2005 : [recenzja] Anna Legeżyńska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Andrzej Skrendo (aut. dzieła rec.) s. 227-238
"Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza : od poetyki tekstu do poetyki lektury", Tomasz Kunz, red. nauk. Ryszard Nycz, [w]: „Modernizm w Polsce”, t. 9, Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Skrendo Tomasz Kunz (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 233-244
"Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku", Andrzej Zawadzki, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2001 : [recenzja] Andrzej Skrendo Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 236-242
"New Literary History", 2002, Vol. 33, No 1 (Winter) : [recenzja] Andrzej Skrendo s. 241-244
Janusz Sławiński (15 marca 1934-1 listopada 2014) - "obecność pozorowana nieobecnością" Andrzej Skrendo s. 247-249
"Nowoje Litieraturnoje Obozrienije : tieorija i istorija litieratury, kritika i bibliografija", Moskwa 2003, nr 1 (59) : [recenzja] Andrzej Skrendo s. 255-258
"Anthropoetics", IX, no 1, 2003, Spring Andrzej Skrendo Eric Gans (aut. dzieła rec.) s. 275-278
Stanisław Barańczak : widma poezji Andrzej Skrendo s. 284-306
Dwa typy krytki etycznej i ich pogranicze Andrzej Skrendo s. 372-381
  Zacytuj
 • Udostępnij